Hruboskalsko

 je území

 

zarostlé pískovcem a protkané srnčími pěšinkami

drásané letními bouřemi a bělené poledním sluncem

chlazené dechem Ještědu a sněhem Kozákova

zakleté tajemstvím věků a záhadných symbolů

spoutané magií pramenů a přísahami bojovníků

zdobené křídly dravců a šperky ze železa

ale hlavně

 prochozené tisícihlavými zástupy turistů!

 


 

 


 

 

Bajonet

po Němcích

 

Jaroslava Šálková

 

Napětí a humor,

čtení vhodné pro

příjemný víkend

 

 

Tři detektivní příběhy s Olivou Foglovou vydalo nakladatelství Václav Vávra pod jedním názvem

"Bajonet po Němcích"

Kniha je brožovaná, má 184 stran, a ilustroval ji Marko Čermák.

 

Ukázka z knihy

 

Recenze

 


 

Domovská stránka:

 

 

RODOCAPSA.CZ

autorský magazín

 

Rubriky:

Trapsavecký deníček

Hruboskalské pěšinky

 

Titulní strana

 

Magazín vydává

Jaroslava Kavče Šálková

 

nové vydání k začátku měsíce

 

žádné cizí reklamy

 

na internetu od r. 2008

 


 

 

Hruboskalské pěšinky

jsou určeny tulákům, milovníkům pískovců 

a lovcům skalních rytin.

Stránky mají pouze zábavný charakter, bez odborného zázemí.


Stánky s občerstvením

 


Při hruboskalských potulkách se nechme s důvěrou vést touto pomůckou. Jedná se o podrobnou mapu

 "Hruboskalsko"

měřítko 1 : 8 000

Bez této detailní mapy neznalý turista zcela jistě zabloudí. Turistická mapa "Český ráj" v měřítku 1 : 25000 nebo dokonce 1 : 50000, kterou obvykle bývají cestovatelé  vybaveni, nepostačuje na drobnosti, jako je napojení jednotlivých značených tras, menší skalní oblasti nebo umístění pramenů. Mapka na informačním letáčku velikosti pohlednice je vhodná jen pro dobrodruhy a školní výlety.

Vydavatel je

Kartografie HP s.r.o.

V mapě je zachycen stav roku 2012. Značené turistické trasy stále odpovídají skutečnosti, kromě modré značky pod zámkem - nevede Myší dírou, ale stáčí se do Adamova lože.


Na brouzdání Hruboskalskem můžeme vzít i novější mapu

"Český ráj - HRUBOSKALSKO,

Trosky a Podtrosecká údolí"

měřítko 1 : 17 500

 

Na textové straně je malá mapa skalního města, jen v měřítku

1 : 11000, ale pokud nemáme po ruce tu naši "osmitisícovou", dokáže ji nahradit.

 


 

Popisovaná místa

 v PR Hruboskalsko lze najít u hlavních cest a turistických značek.

Netřeba vstupovat do porostu mimo cesty.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citát na uvítanou:

"Městiště obstoupeno jest z předu skalou prachovnou, na níž druhdy stála

hrubá věž vnějšího opevnění, s boku kovárnou, farou a chrámem sv. Josefa,

postaveným r. 1812 od hr. Karla Josefa z Valdštejna slohem tehdejší gothiky.

Zakladatel sám dřímá ve svatyni v hrobce pro mramorovou deskou."

                                   - Dr. J.V. Šimák, ze sborníku "Čechy" r. 1908

  Tajemství čtyř evangelistů 

 

Dokončení "Skalní kouzlo kostela sv. Josefa"

 

 Vnitřní vybavení kostela sv. Josefa bylo v roce 1893 výrazně zvelebeno. Majitel zámku, baron Jan Baptista Lexa z Aehrenthalu, nechal u firmy Petr Bušek a synové,  knížecích Rohanských řezbářů ze Sychrova, zhotovit oltář a kazatelnu. Ozdobou oltáře jsou tři sochy - sv. Josef s Ježíškem na ruce, sv. Petr a sv. Pavel. Kazatelnu obklopují obrazy čtyř evangelistů, alespoň se to tak jeví. Zajímavé je, že tři z nich jsou zachyceni při psaní svých knih a doprovázejí je symboly vztahující se k začátkům jejich evangelií:

  Sv. Lukáš zrovna se psaním skončil a svoji knihu drží zavřenou. Jeho doprovodem je býk, protože Lukášovo evangelium začíná popisem Zachariášovy obětní služby v chrámě.

Sv. Marek právě dopsal a pročítá napsaný text. U jeho nohou leží lev, symbol jeho začátku evangelia - autor se v něm totiž zmiňuje o životě Jana Křtitele, který žil na poušti, t.j. v "zemi lvů".

Sv. Matouš (nejblíže schodům na kazatelnu) soustředěně píše pod ochranou anděla - pokud je tento evangelista zpodobněn při psaní, znamená to symbol člověka. Začátek evangelia sv. Matouše je totiž věnován právě vypsání lidského rodokmenu Krista.

Zbývá nám čtvrtý evangelista, sv. Jan Apoštol (ten, který kromě svého evangelia napsal i Knihu Zjevení). Neměli bychom o něm, jako o postavě na čtvrtém obraze pochybovat, protože všude, kde je kazatelna popisována, se uvádí, že na kazatelně jsou čtyři evangelisté. Ale zapochybovat musíme, protože když se na obraz zadíváme o vteřinku déle než je obvyklé, poznáme, že čtvrtá postava je sv. Jan Křtitel, který s tvorbou evangelií neměl nic společného. Navíc to máme dosvědčeno polopaticky - jméno světce pod obrazem není St. Ioannes Apostolus, ale sv. Ioannes Baptista. A máme tu i příslušné atributy -  beránka a hůl s nápisem "Ecce agnus Dei - Hle, beránek Boží" což jsou slova, která Janu Křtiteli náležejí.

 

 

Lukáš, Marek, Jan Křtitel, Matouš

 

Sv. Jan Křtitel nahradil sv. Jana Apoštola záměrně, jako patron majitele zámku a donátora kostela Jana Baptisty Lexy z Aehrenthalu. Nejen to, má i tvář pana barona, což si můžeme ověřit podle jeho dalšího portrétu na Valdštejně v bývalé hospodě, dnes zámečku. Dalším aehrenthalským znakem je světcův oděv. Jan Křtitel žil na poušti, oblékal se do velbloudí srsti a koženého pásu, a tak bývá zpodobňován. V pouštním oblečení je v kapli na Valdštejně, ovšem s nešlechtickou tváří Karla Hynka Máchy. Pro pana barona se velbloudí oblečení nehodilo, co by tomu řekli lidé, vídat vrchnostenského pána v kostele jen tak "nalehko". Malíř to vyřešil elegantním rouchem v barvách baronova erbu.

Docela slušnou záhadou je světcovo gesto, pozvednutá ruka ukazující k nebi (pokud ovšem nehrozí lidu shromážděnému v kostele, aby bral účast na mši vážně).  Zatímco ostatní postavy na kazatelně jsou uvolněné a zabývají se psaním evangelií, Jan Baptista ukazuje vzhůru až příliš naléhavě, maně nám to připomíná Jana Křtitele na Valdštejně, který položenou paží nenápadně směřuje na téměř nečitelnou rytinu ve skalce, na níž spočívá. Z toho, co by mohl obraz pana barona na kazatelně v zámeckém kostele naznačovat, jde hlava kolem. Ale kdo dokáže rozluštit jeho tajemství?

 

 

Jistě je zbytečné připomínat, že kostel není muzeum a není tedy možné vstupovat za zábranu (nebo dokonce do kněžiště) a prohlížet si zblízka kostelní vybavení. Pokud by někdo tak učinil, svědčilo by to o skutečně vytříbené nevychovanosti.

 

  Vzpomínka na radu Horsta

 

 Hruboskalskem prošlo od časů počátku turistického věku mnoho návštěvníků okouzlených půvabem krajiny. Ale málokteří tu zanechali své srdce jako  rada Ing. Emanuel Horst, který po čtyřicet let každoročně přijížděl do Českého ráje. Pan rada byl přednosta italské  pojišťovny  „Assecurazioni Generali“, která mívala sídlo na Václavském náměstí v Praze. Emanuel Horst si Český ráj zamiloval natolik, že nechal zhotovit sochu Ježíše Krista, který do své rozepjaté náruče a ke svému planoucímu srdci přijímá milovanou krajinu a každého, kdo s dobrými úmysly do ní vstupuje. Postavu doplňují atributy spojené s koncem Ježíšova života - kalich, důtky, trnová koruna a houba, což běžně nebývá zvykem, a tím je plastika unikátní.

Socha byla darována zámeckému kostelu sv. Josefa na Hrubé Skále. Na podstavci je štítek s básní pana rady, kterou se na sklonku svého života loučil s milovaným krajem: 

 

Buď s Bohem, Český Ráji,

Ty zdroji písní mých,

v Tvém šumném lesů lkání

jsem slychal i Tvůj smích.

 

Ja miloval Tě vřele,

Buď s Bohem – Lásko má –

Já vůlí Nejvyššího

Jsem v věčnost odvolán …

 

O Kriste, kterýs náruč

Svou vstříc mě rozepjal,

Vem v náruč svou i kraj ten,

Který jsem miloval.

 

 

 

Zimní krajina

 

Bez cíle kráčel jsem

- mě divně jal

ten smutek krajiny

a tich a něm

mou duši unavenou

přikrýval našedlým

olověným příkrovem

 

z básně K.V.Raise

1884

 


 

 

Výroční cena příležitostných pískovcových kresličů

 

ŠKRABAL 2019

 

1. místo

 

 

K Honzíkovi H., sídlem na stěnce u Krokodýla a oceněnému v r.2017, přibyla Emička. Nejspíš se jedná o záznam narozených dítek. Škoda jen, že rok 2019 se příliš tlačí na vzácnou rytinu AM r. 1890, jejíž zkřížená kladívka mohou být symbolem svobodného zednáře. Pokud do rodiny přijde další dítě, bude rytina AM z roku 1890 (kamenická práce) dočista zničena.

 

2. místo

 

 

V tomto roce bylo zřejmě trendy bohapusté čmárání jako výraz rozpolcených citů. Soubor neuspořádaných drápanců u Krodokýla vážně poškodil starou rytinu TK v rámečku (rovněž práce kameníka).

 

3. místo

 

 

Proč bylo nutné na balvan na žluté zn. poblíž Majáku oznámit světu, že kolem šli někdo plus někdo plus ještě někdo je otázka. Nebo je to tajná hádanka? Kdo ví. Snad to déšť a sníh brzy vyhladí. Zapísmenovaná velká plocha si jistě zaslouží třetí místo.

 

I skalní rytiny podléhají módě. Zdá se, že se přestává nosit co nejvíce zahloubené poselství. V době rychlých činností se i rytiny odbývají, třeba shlukem mělkých čáranic. Kam se budou škrabací trendy ubírat, těžko říct. Ale sotva se stane módou je nedělat...

 

Škrabal 2018

 

Škrabal 2017

 

Všechny oceněné rytiny jsou dostupné u turist. cest

 


Víte, že "Hruboskalské pěšinky" posloužily jako zdroj nebo inspirace pro jiné knihy?

 

Báječné tipy na dětské výlety od novinářky a ilustrátorky Evy Obůrkové.

"Výlety s dětmi"

 

Velice zábavná knížka výletů Evy Obůrkové, zaměřená na děsivá místa.

"Kam za příšernými strašidly a jejich ohavnými rejdišti"

 

V Českém ráji se stále dá něco najít.

"Opomíjená místa Českého ráje" - Karel Čermák

 

Našinec tuhle knížku prostě mít musí.

"Kacanovy - ve stínu lesa a na slunných stráních"

 


 

 

Nejvíce navštěvované stránky v měsíci listopadu:

 

1.

Princ Bajaja

to s draky uměl

(stopy filmovacích míst)

2.

Zázraky přírody

ve vedlejší rokli

 (mechové údolí a skalní brány)

3.

Kde Beneš Heřman

zvítězil nad Sasíky?

(pátrání po bojišti dávné legendární bitvy)

4.

Tajnosti nenápadných skal

(co se skrývá u Antimony

 za rohem)

5.

Stopy slavného května (rytiny okének a křížků)

 


 

 

Hruboskalský značkovník

Hezká dekorativní značka na hřbitovní zdi u kostela sv.Jiří jakoby zdůrazňovala nebo spíš podtrhávala "gotickost" kamenů. Ale především má zásluhu na tom, že se při putování na Kozákov nezabloudí.


Kam na jiné pěšinky:

odkazy na stránky

 

Nakladatelství MH Beroun

 

Fotograf Jiří Schneider

 

Kniha Českého ráje

 

Hrad Valdštejn

 

Fotograf Martin Moucha

 

Čarověníky v naší zahradě

 

Helena Cejnarová - kresby

 

Rytíři turnovského meče

 

Užitečný průvodce pro hledače podivných míst

 

Prasátka v Sedmihorkách

 

Fotograf Rudolf Ropek

 

Toulavou stezkou

Citát na rozloučenou: 

"Vyřezávaná kazatelna je na řečništi zdobena malovanými postavami čtyř Evangelistů. Stříška kazatelny, zakončená vyřezávanými liliemi a fiálami, je zespoda doplněna vyřezávanou holubicí - symbolem Ducha svatého."

                                                    - z bakalářské práce UK 2006

Skalní kouzlo kostela sv. Josefa

(co se skrývá pod moderním vzhledem)

Trocha klevetění neuškodí

(drobné kostelní příběhy )

Podzim  (K.Babánek 1935)

Hruboskalský značkovník (roztrhaná modrá)

Tajnosti nenápadných skal

(co se skrývá u Antimony za rohem)

Kam chodívali dravci na oběd

(k čemu sloužil pařízek na zrušené zelené)

Vysoko  (K.Babánek 1935)

Hruboskalský značkovník (od parkoviště k Hlavatici)

Angrova stezka na pohlednicích

(nejen skalní útvary si zasloužily pozornost turistů)

Fenomén F.B. nepřestává

(další památka na pobyt hruboskalského Kyseláka)

Na rozcestích všude  (K.Babánek 1902)

Hruboskalský značkovník (barevný domeček)

Romantické srdce Hruboskalska

(Okolí Prokopovy skály v průvodcích z 19.století)

Škrabal 2018

(výsledky výroční ceny zdobitelů skalních stěn)

Tiché sloky  (A.B.Dostal, 1901)

Hruboskalský značkovník (život značek)

Brzdi, nebo zemři!

(vzácné rytiny brzdových kol nad Bukovinou)

Tajemná Kalifornie

(místo s energií vyvolávající zvláštní pocity)

Až se vrátí  (K.Babánek, 1900)

Hruboskalský značkovník (žlutobílé sestry)

Ignác Matyáš na skále sv.Prokopa

(skalní rytina ve Skaláku nejmilejší)

Bylo to na Vyskeři?

(kde získal svůj název Český ráj)

Požáry slunce  (K.Babánek, 1929)

Hruboskalský značkovník (vzor na šátek)

Záhadná freska na Valdštejně

(Máchova tvář v kapli - ano nebo ne?)

... a ještě záhadnější tajemství tří skalek

(co všechno může freska ukrývat v kapradí a dešti)

Ztráviv den ve trýzni stálé  (F.L.Čelakovský, 1840))

Hruboskalský značkovník

(jírovec se smyslem pro humor)

V čase březnového slunce

(nejlepší podmínky k honbě za skalními rytinami)

Kam se poděla sedmá židle?

(po stopách zámeckého nábytku ze soupisu v r.1909)

Dub na skále  (O.Hostinský, 1869)

Tapeta na březen (jarní pohoda na Sahaře)

Hruboskalský značkovník (zrušená červená)

Když vlajka vlála ve skalách

(jak vznikla kniha o životě Adamitů)

Příběh o kalhotách radního ze Žitavy

(z knihy K.Műllera "Týden ve vzduchových lázních")

Čertíkovská rodinka ještě žije

(rytinky u cesty ke Kopicově galerii)

Ideály  (O.Hostinský, 1869)

Hruboskalský značkovník

(červená a modrá v Arboretu)

Velké tajemství ozubeného kola

(symbol svobodných zednářů z r.1930)

Pramen Josefův bez dřevěné knihy

(kuriozita u nejhezčího pramene)

ze Staré cesty (J.C.Kolman, 1943)

"Škrabal 2017"

(Výroční cena pískovcových kresličů)

Hruboskalský značkovník (když došla zelená)

Hruboskalská "Malá Amerika"

(pískovcová krása Mařanových lomů)

Fenomén F.B. pokračuje

(seriál monogramů má díl v Mařanových lomech)

Vánoce  (K.Babánek, 1908)

Hruboskalský značkovník (písmeno K)

Dušičková vzpomínka na starý příběh

(neštěstí na stavbě "horské" silnice v r. 1840)

Podivné síly na červené značce

(zajimavé dětské chování u přícestních skalek)

Teskno mi  (K.Babánek, 1908)

Hruboskalský značkovník (mechovitá divočina)

Velké loviště skalních rytin

(skalky u Krokodýla jako společenská kronika)

Památníček pod Čertovou rukou

(komu patří jména a iniciály?)

Podzimní pohádka  (J.Kvapil, 1946 )

Hruboskalský značkovník (houby rostou všude)

Hruboskalské skály vykouzlil čaroděj ze Sněžky

(reklamní pohádka Pilňáčkova mýdla)

O čaroději ze Sněžky

(pohádka - Ludvík Černov)

Tajemství temných koutů

(pátrání po výletnících z r.1934 v Myší díře)

V pozdním létě (J.Kvapil, 1894)

Hruboskalský značkovník (rozložená modrá značka)

Kolik tajemství nabízí Barbora Quelle?

(Barbořin pramen a jeho jitřní hvězda)

Důvěřuj a uzdravíš se

(záhadný balvan u Barbořina pramene)

V létě se smutek lépe unese 

(Marie Calma, báseň z r.1929)

Hruboskalský značkovník (kuriozitka)

Nenápadný život turistických značek

(vývoj značených tras od r. 1924)

Zardělé vstalo slunce  (K.Babánek, báseň z r.1902)

Hruboskalský značkovník (valdštejnské buky)

Adamovo lože nebo Adamova lóže?

(čemu mohla sloužit záhadná skalní skrýš pod hruboskalským zámkem)

Až se vrátí  (Karel Babánek, báseň z r. 1900)

Hruboskalský značkovník (stále skrytá značka pro cyklisty)

Tajemství Antimony

(mizející vzácná a záhadná rytina za Skautem)

Jedna mapa nestačí

(nová mapa Hruboskalsko a Podtrosecká údolí)

Už kukačka se tiší v letu

(úryvek z "Balady z Českého ráje", 1946)

Hruboskalský značkovník (žlutá značka)

Vlakem kolem Sedmihorských chlumů

(železniční průvodce z r. 1921)

Vzpomínka v Zámecké rokli

(odvážná hypotéza o původu jedné rytiny)

Jde jarem hudba závratná

(báseň Jana z Wojkowicz, 1914)

Hruboskalský značkovník (rozcestí u Kacanov)

Kde je třetí Kočičí hlava?

(záhada ze starého průvodce)

Šustrovi na Sahaře (Ingeborg přežila)

(po stopách vandalské rytiny ze 70. let)

Měsíc, ten tulák na nebi

(báseň K.Babánka z roku 1902)

Brzdné kolo v Dračích skalách

(dopravní značka pro koňské povozy)

Hruboskalský značkovník (šipka z Radeče)

Vyhlídka "jako na váze"

(zvláštnosti vyhlídky U Lvíčka)

Fenomén zvaný F.B.

(záhadný seriál monogramů)

Podzim - báseň K.Babánka z roku 1934

Hruboskalský značkovník (šipka z plechu)

Tajemství Pašerácké stezky

(Nesestupuj, zlomíš nohu - varování ve starých průvodcích)

Svatá Terezička v Sedmihorkách

(symbolická přítomnost patronky Francie)

Jak dříve zas - báseň K.Babánka z r. 1935

Dítě skal osiřelo

(nová podoba "Skalních Trosek")

Hruboskalský značkovník (vzpomínka na léto)

Pekařova stezka začíná na Valdštejně

(pátrání po trase turistické cesty)

Záhada rudých vrat v údolíčkách

(přírodní zajímavost vzbuzující tajemné představy)

Rozcestník u kolejí (nová kulturní památka)

Hruboskalský značkovník (tuhle příroda nechce)

Posvátná místa u turistických stezek

(zastávky k meditaci v přírodě )

Mohl to být Fráňa Šrámek?

(záhadná rytina jako stopa po pobytu básníka)

Hruboskalský značkovník (lesnická značka)

Heydrichův odkaz v hotelu Podháj

(hotel Podháj střediskem zotavovacích akcí)

Stopy protektorátních dělníků

(o mnoha zvláštních skalních rytinách)

Hruboskalský značkovník (odbočka ke galerii)

Poklad z hruboskalských pohlednic

(příběh fotografie hostince v Karlovicích)

Záhada bukořadí na poutnické cestě

(pořád se neví, proč se buky otáčejí)

Pod Valdštejnem je Erebor (kamenná vrátka)

Hruboskalský značkovník (nad Žantovníkem)

Zaniklá sláva "Konce světa"

(zakázaný vstup do skalního města)

Drobnosti z "Klevetnice"

(skalní rytiny na balvanu poblíž "Konce světa")

Hruboskalský značkovník (nově označená trasa)

Prachovna v prachu oděná

(Různé podoby záhadné skály nad parkovištěm)

Zámecká vzpomínka na renesanci

(sgrafita po Smiřických na nádvoří)

Záhadná malůvka u Arboreta

Hruboskalský značkovník

(jednu pěší nahradily dvě pro kola)

Dítě borovice v náruči pískovce

(Romantické Skalní Trosky)

Tajemství kříže za Valdštejnem

(původ známé památky)

"Vánoce"- K. Babánek, báseň z r.1908

Hruboskalský značkovník (zmatek v zelené)

Když na Mariánské došla trpělivost

(ztráta památky pro přílišné množství rytin)

Kacanovský Bažináč si své jméno zaslouží

(málo známá, ale zajímavá skalní věž)

"Romance"- báseň z r.1918

Hruboskalský značkovník (sloupek v Arboretu)

Dávný vzkaz z hladomorny

(vysvětlení rytin z Valdštejna s velkou dávkou fantazie)

V kruhu balvanů pod Čertovou rukou

(ještě větší dávka fantazie)

Hruboskalský značkovník (šipka na kamenné lavici)

Kde Beneš Heřman zvítězil nad Sasíky?

(pátrání po bojišti dávné legendární bitvy)

Jezírkovský Stonehenge

(i zřícená skalní věž může být zajímavá)

Neviděli jste Kyseláka?

(o zvyku jisté turistické osobnosti 19.století)

Hruboskalský značkovník (šipky v Kopicově galerii)

Je skalní město bezpečné? Není. Má závrty.

(opomíjené vlastnosti skalní divočiny)

Tajemné letopočty v Dešťovém údolí

(souvisí záhadné letopočty s Jirošovým statkem?)

Vtípek kameníkův?

(nezvyklá hlavice jílce pod rukou sv. Václava)

Hruboskalský značkovník (cedulka z Kacanov)

Zapomenuté místo "U Obrázku" nalezeno!

(hledání a znovuobjevení vzácné lázeňské památky)

Vzkaz partyzánů - nebo snad ne? (májové fantazírování nad nezřetelnou katastrální značkou)

Magická runová růžice - rytina pro labužníky

Hruboskalský značkovník (křižovatka u Adamova lože)

Záhada Martinské stěny (po stopách Martinských stěn v mnoha skalních městech, a proč to hruboskalské o svou stěnu Martinskou přišlo)

Tajná skrýš v Kořenského prameni (malá jarní vzpomínka na "krále Skaláku" )

Hruboskalský značkovník (přejezdový rygol na červené)

Hruboskalské podzemí

(tajná chodba v Dračích skalách)

Tančící zbojník v Zámecké rokli (největší rytina ve skalním městě - památka z padesátých let)

Tajemství jara - báseň z roku 1899

Hruboskalský značkovník (směrovka pod mostem)

Keltové by tudy nechodili

(záhadná věž Stojan a jeho brána)

Stával na vyhlídce U Lvíčka gloriet?

(po stopách vyhlídkového altánku)

Pohádka - báseň Vlastimily Hlavaté

Hruboskalský značkovník (nová odbočka na červené)

Zajímavá nezajímavá cesta

(po asfaltce pod hřebenem Valdštejna)

Důvěrnosti staré pohlednice (starosti roku 1916)

Hruboskalský značkovník (rozcestí pod Valdštejnem)

Až vyjedou hruboskalští rytíři...

(o prvním reliéfu v Kopicově galerii)

Hruboskalsko má aktualizovanou mapu (nově vydaná mapka s měřítkem 1:8000)

Hruboskalský značkovník (odbočka do skalní galerie)

Je Hlavatice bezpečná?

(podivná skalní věž proměněná v rozhlednu)

Strom s kruhem zmízel! (o horolezecké kuriozitě)

Nezbedný Amorek v Kopicově galerii

Hruboskalský značkovník (technická památka na Valdštejně)

Přetížený balvan ze Sahary

(skalka  na turistické trase)

Zapomenutá filmovací místa

(filmová povídka Smrt na Jehle)

Verše neznámého autora:

Správnej konec a Tak pokračujem

Hruboskalský značkovník (zkratka žluté značky)

Kde jsou klenoty Kateřiny ze Štítar? (romantická legenda o poslední obyvatelce hradu Valdštejna )

Šťastná ruka ve skalkách Krokodýla (skalní kuriozita - legrácka nebo zrození pověry?)

Den, kdy přiletěli motýli (máte motýlí loučku?)

Hruboskalský značkovník (improvizovaná odbočka)

Po stopách vládního usnesení č. 185/75

(dlouhodobá koncepce rekreace obyvatelstva)

Tajemství pod Čertovou rukou  (hraniční kámen)

Senzační odhalení - Jelínek šidil na botách! (porovnání obuvi pískovcových skulptur sv. Floriana )

Hruboskalský značkovník (poloprázdná dvojznačka na modré)

Vzpomínka na skrytou romantiku Žaludštejna (zbytky malebného místečka v Údolíčkách)

V cestě stojí kamenné křeslo  (turistická památka pod Předním Skalákem)

Tajemná podoba Kočičí hlavy (skalní věž v Předním Skaláku)

Hruboskalský značkovník (značka v objetí korovitky terčovité)

Stosedmdesátiletý půvab vzduchových lázní

 (jubileum sedmihorských lázní)

Láskyplný zásah do lomařova loga (další rytina utrpěla újmu)

Srdcové číslování (záhadná rytina na Eliščině procházce)

Mamert Knapp na Valdštejně? (stopa pražského nakladatele)

Hruboskalský značkovník (šipka k Sedmihorkám)

Záhada pěti hradů

(úvaha nad hruboskalskou hradní úrodou)

Okružní výlet přes pět hradů kolem Horského hřebene

Hraniční čára na Zlaté stezce (vyznačení katastrálních hranic u Čertovy ruky)

"Jarní tání" - báseň Mikyho Marusjaka

Hruboskalský značkovník (rozcestník na Pramenné cestě)

Skalní město pod ochranou světců (přehled svatých, jejichž zpodobnění je svázáno s Hruboskalskem)

Jarní magie u Kopicova statku (reliéfy pod sochou sv.Jiří)

"Zimník" - báseň Vlastimily Hlavaté

Hruboskalský značkovník (krásná šipka v Kopicově galerii)

Chybějící stopy hruboskalské obory (kudy vedlo osm kilometrů laťkového plotu)

Záhadné sloupky u Třetích vrat

(opravdová záhada čekající na své objevitele)

Konec pohádky o partyzánech pod Čertovou rukou (poničení jedné zajímavé historické rytiny)

Hruboskalský značkovník (žlutá pod Hlavaticí)

Co bylo dřív, jeskyně nebo Jenovefa?

(původ názvu skalní věže poblíž Krokodýla)

Příběh troudnatců na Eliščině procházce

(obyčejný strom s neobyčejnou historkou)

"Paměť kamene" - báseň Mikyho Marusjaka

Hruboskalský značkovník (letní poezie za Koupákem)

Která Čertova ruka je ta pravá?

(rozehrání úvah o jedné bizarní skalní věži)

Hruboskalský značkovník

(zbytek jedné zrušené značky)

Stopy slavného května (rytiny okének a křížků)

Malířka Českého ráje z pensionu Harmonie

(příběh jednoho obrazu)

Pidižvíci z vesmíru v jehličí hruboskalských lesů (hlenky na cestách)

Hruboskalský značkovník (samorost od Kopicova statku)

Bitka o českého lva

(příběh skalní rytiny u Smíchouzova rybníčku)

Romantika v zatáčkových skalách

(opomíjený kout poblíž Valdštejna)

Velká láska Marie (památník v bukové kůře)

Hruboskalský značkovník (princeznička z Prachova)

Zatáčka vysekaná do skály

(ukázka umění kameníků a stavitelů silnic)

Borovice na Angrově stezce

Nenápadný slavný Photo Point (vodnický pařízek ve Smíchouzově rybníčku)

"Předjaří" - Jaromír Juan Hlavatý

Hruboskalský značkovník (zelená u Radeče)

Zázraky přírody ve vedlejší rokli (mechové údolí a skalní brány pár kroků od Adamova lože)

Český ráj po sedmihorsku

Zimní les (úryvek básně 1935)

Hanke pod Čertovou rukou

(skalní rytina z dvacátých let)

Hruboskalský značkovník (papouškový sloupek)

Že by ve Skaláku chyběl čarověník? Ani náhodou! (mýty a to ostatní o čarověnících)

Stěna ruských jmen

Vánoční strom (báseň 1892)

V zatáčce nad Gotickou cestou

Hruboskalský značkovník (kůra shazující značku)

Draků není nikdy dost

(podoba dračí hlavy poblíž zámku)

Král hruboskalských buků

Sníh bude s vichrem burácet (báseň 1892)

Vzpomínka na výlet? (rytina na Mariánské vyhlídce)

Hruboskalský značkovník (zelená u Radeče)

Velké stěhování z Hrubé Skály na Karlův most

(dílo hruboskalského sochaře Jiřího Nováka)

Čertovské vidle nad Čertovou rukou

(zajímavý strom)

Máte motejlovou louku?

Báseň "Po vlasti" - K.V. Rais 1884

Malé záhady jsou také záhady

(skalní rytina na Pašerácké stezce)

Hruboskalský značkovník (červená pod Hlavaticí)

Kolik démonů útočí na svatého Prokopa? (tajemné obludky kroužící kolem sochy v Dračích skalách)

Záhada zakroucených buků (spirála přírodních sil v několika hruboskalských stromech)

Hruboskalský značkovník (mech a lišejníky)

Jak odcházejí legendy... (osudové setkání spisovatelky Vlasty Štáflové a horolezce Josky Smitka)

Hruboskalský značkovník (cyklotrasa 4015)

Loutkáři zarytí do pískovce

(tajemství Skály loutkářů u zámku Hrubá Skála)

Drobná památka (zbytek sloupku po bývalém turistickém ukazateli u pramene Kořenského - na původním Konci světa)

Hruboskalský značkovník (buk pod Prachovnou)

Princ Bajaja to s draky uměl

(putování skalním městem po filmovacích místech kultovní vánoční pohádky "Princ Bajaja")

Kolem Cestníku k Valdštejnu (zajímavá může být nezajímavá cesta lesem bez vyhlídek)

Pravda skrytá pod hradem (svědectví z německé okupace na rytině schované ve skalách)

Listopad - čas vzpomínání, světýlek a barevného listí ... (symbolický hřbitov horolezců)

Rudá záře v Arboretu  -  Hruboskalský značkovník

Na sekvoj se původně nedostalo ... (Sekvojovce obrovské, kalifornské stromy gigantické, porostou po staletí v Arboretu.)

Zanikající Váchova rytina (výletník z devatenáctého století nebo stavitel Angrovy stezky?)

Našlo se poblíž Mariánské vyhlídky (fotoaparát, hořící cigareta nebo inzerát k seznámení ...)

Zapomenutá vyhlídka na Zlaté stezce Českého ráje

(podivný skalní přírodní útvar nebo z pískovcové skalky upravená vyhlídka do dříve odkrytého a dosud malebného údolí Čertovy ruky)

Fialová pohádka - kvete vřes

Báseň "Skály" z nově vydané sbírky "Renesance snílků"

Nezapomeňte na pohlednice

(o hruboskalských pohlednicích a jejich autorech)

Černýš hajní

Cesty blesků

(fulgurity jsou vzácné stopy po úderech do vrcholů skal)

"Bylinná" Jaromír Juan Hlavatý

Blesky nad Skalákem

(vzpomínka na tragedii na Větrníku v roce 1969)

Bouřkové signály

(o hruboskalských bouřkách)

Jan Neruda v lázních

(výročí narození vzácného lázeňského hosta)

To velké staré slunce (Jan Neruda - báseň)

Hruboskalský značkovník (romantická červená)

Záhada cyklotrasy "4010"

(co v návodu na cyklistický výlet nebylo)

Rozkvétá růžová zvonkohra - Recept na kosmatici - Koza výletnice - Hruboskalský značkovník

Ztracená Mariánská skála

(kterou skalní věž nazval Jan Lexa z Aehrenthalu po své manželce Marii? Není to jasné, a možná ani nikdy nebude ...)

Už je zase tady čas školních výletů

Hruboskalský značkovník

Čarodějnice na skále

(přírodní útvar, který hodně napovídá)

Příběh ztracené panenky

Hruboskalský značkovník

Rozlámaná skála u Adamova lože

"Duben" Jaromír Juan Hlavatý - Hodovací stoly veverek - Koupák má web - Pozor na vajgly - Krajina magických sil - Turistické značky do sbírky

Posvátná místa na Hrubé Skála - balvan v zatáčce

"Mlha" Jaromír Juan Hlavatý - "Tajemný Český ráj" - Dub v PR Bažantník

Temné síly v Dračích skalách

"Zima" Jaromír Juan Hlavatý

Paní fabrikantová v Sedmihorkách - v lázních se odehrává část románu Gustava Pflegera Moravského "Paní fabrikantová"

Zbytek plotu obory

Pejsek z Koupáku

Je to krásný a tichý kout ...

Dušičková nálada, mlhy, tma ... a strašidla - Predátorovy stopy? - Velký tmavý bratr, malý bílý bratřík

Hlava umrlce nebo Osudová?

Osudné házení šiškou - Zapomenutý příběh -Zmatek v Eliškách (Elisabetin pramen)

Lom nebo příliš hranatá skála?

Poslední ocún u Arboreta - Pes na Sahaře