Hruboskalsko je území

 zarostlé pískovcem a protkané srnčími pěšinkami

drásané letními bouřemi a bělené poledním sluncem

chlazené dechem Ještědu a sněhem Kozákova

zakleté tajemstvím věků a záhadných symbolů

spoutané magií pramenů a přísahami bojovníků

zdobené křídly dravců a šperky ze železa

ale hlavně

 prochozené tisícihlavými zástupy turistů!

 


 

 


Hruboskalské pěšinky jsou určeny milovníkům pískovců, toulavcům a lovcům záhad

Stránky mají pouze zábavný charakter, bez odborného zázemí.


Úvodní strana


Popisovaná místa

 v PR Hruboskalsko jsou dostupná na trasách turistických značek.

Netřeba vstupovat mimo cesty.


 

Stánky s občerstvením

 


Při hruboskalských potulkách se nechme s důvěrou vést touto pomůckou. Jedná se o podrobnou mapu

 "Hruboskalsko"

měřítko 1 : 8 000

Bez této detailní mapy neznalý turista zcela jistě zabloudí. Turistická mapa "Český ráj" v měřítku 1 : 25000 nebo dokonce 1 : 50000, kterou obvykle bývají cestovatelé  vybaveni, nepostačuje na drobnosti, jako je napojení jednotlivých značených tras, menší skalní oblasti nebo umístění pramenů. Mapka na informačním letáčku velikosti pohlednice je vhodná jen pro dobrodruhy a školní výlety.

Vydavatel je

Kartografie HP s.r.o.

Aktuálně je v mapě zachycen stav roku 2012. Značené turistické trasy ve starších mapách už neodpovídají skutečnosti.

 

 

 

 

 

Stánky s občerstvením

 


Hruboskalsko najdete

autem: na silnici E 442 mezi Turnovem a Jičínem

vlakem: poblíž vlakových stanic "Karlovice - Sedmihorky" nebo "Hrubá Skála"

na kole: příjezdem od Turnova, Kacanov, Troskovic, Borku, Drahoňovic a Krčkovic

pěšky:  dojdete z Turnova, Trosek, Vyskeře, Věžáku a Vidláku, případně odkudkoli ...

Pokud to nestačí, poradí

www.mapy.cz


Při hruboskalských potulkách se nechte s důvěrou vést touto pomůckou. Jedná se o podrobnou turistickou mapu

 "Hruboskalsko"

měřítko 1 : 8 000

Bez této detailní mapy neznalý turista zcela jistě zabloudí. Turistická mapa "Český ráj" v měřítku 1 : 25000 nebo dokonce 1 : 50000, kterou bývají cestovatelé obvykle vybaveni, nepostačuje na drobnosti, jako je napojení jednotlivých značených tras, menší skalní oblasti nebo umístění pramenů. Mapka na informačním letáčku velikosti pohlednice je vhodná jen pro dobrodruhy a školní výlety.

Vydavatel je

Kartografie HP s.r.o.

Aktuálně je v mapě zachycen stav roku 2012. Značené turistické trasy ve starších mapách už neodpovídají skutečnosti.

 


 

 

Citát na uvítanou:

"Komůrky, jeskyně, lesy,

rozvalin tajemný shluk,

pohádka tajemná hlubin,

lesů a zelených luk..."

 - Lad.Novák, z básn. sbírky "Z Českého ráje", 1942

Vlakem kolem Sedmihorských chlumů

 

Lovy v antikvariátech někdy odhalí takový poklad, že se až dech tají. To je případ i drobné cestopisné brožurky "Českým rájem z Jičína do Turnova" z roku 1921. Obsahuje unikátní nápad v podobě podrobného popisu krajiny (včetně dobových fotografií), kterou turista jedoucí vlakem z Jičína do Turnova uvidí z okna od zastávky k zastávce.

Už začátek knížky, kdy vlak vyjíždí ze stanice v Jičíně, slibuje zajímavou a poučnou jízdu:

"Z jičínského nádraží místní dráhy Jičín-Turnovské projede vlak hlubokým zářezem, přetne říšskou silnici, jež vede do Hořic a unáší nás lučinatým údolím, pak ovocnými školkami firmy Jos. Mazánek v Soudné. Trať železniční zřízena jest téměř souběžně s památnými lípovými alejemi.

Vyjedše z Jičína vidíme v levo u lip budovy nových vojenských kasáren a za nimi vršek městského lesíku Čeřovky s vížkou. Když vlak projel školkami Mazánkovými, zříme v levo pokračovati lípové stromořadí a za ním kůželovitý, ovocnými stromy porostlý vrch Zebín s kapličkou na temeni a velikým dvorem a kostelíkem na úpatí."

Podobně podrobně je vykreslováno okolí tratě, přičemž jednotlivé pamětihodnosti (to je hrady, vrchy, skály a sídla) mají v knížečce vlastní popis s výkladem historie a zajimavostí. Cestovatel tedy pohlédne z okna vlaku, uvidí třeba kopec, kde se skrývají Prachovské skály, a hned se z knižečky dozví, že by měl možná vystoupit z vlaku a jít se na ně podívat.

Zastávky jdou jedna za druhou, a vlak se blíží k Hruboskalsku. Tady je krajina popisována takto:

"Za zastávkou Ktovou přetne trať opět říšsskou silnici Jičín-Turnovskou a vede souběžně s ní až do konečné stanice Turnova stále údolím Libuňky - přírodním parkem. - Strana západní ohraničena zalesněnými chlumy a lučinaté údolí vyšperkováno jest skupinami stromů, malými háji, vesničkami a samotami povznášejíc pozorovatele ku obdivu všemohoucnosti přírody a uklidňujíc jeho duši svým rozkošným architektonickým souladem i svou harmonií barev."

 

 

Hrubá Skála, lázně i Valdštejn mají v knížečce svoje oddíly s turistickými informacemi o historii a možnostech ubytování, a průjezd touto částí tratě je uveden následovně:

"Z nádraží Hrubá Skála unáší nás vlak v bezprostřední blízkosti říšské silnice ke dvoru Hořensku, u něhož zřízena zástávka. Na další cestě zříme v pravo při silnici velkostatkářské dvorce Nový Dvůr, Valdštejnsko, Kyselovsko, v levo severní výběžek chlumů Sedmihorských s vížkou hradu Valdštejna. Při patě chlumu valdštejnského jeví se nám větší obec Mašov a nad ní pne se úzký hřbet, z něhož vystupuje osamělý křivý skalní obelisk Hlavatice, cíl vycházek Turnovského obecenstva."

Vlak se řítí dál, a cestující turista se už pomalu sbírá, že se blíží cíl cesty. To mu ostatně sdělují i další věty našeho vlakového průvodce:

"Za Mašovem jeví se nám již tok Jizery; na protilehlém břehu obce Nudvojovice a Přepeře. V dáli rýsují se na obzoru silhuety Bezděze, Ralska, Ještěda a Javorníka.

Vlak zastavil v zastávce Turnov město, již se strany obecenstva velmi hojně jest používáno, projíždí pak po náspu dosti vysokém zahradami firmy Maškovy, přejíždí most přes Jizeru a vjíždí do nádraží Turnovského."

Tady končí turistova vlaková pouť, je čas uložit knížečku do cestovního vaku a vystoupit. Na turnovském nádraží jistě i tehdy vítala turistu nádražní restaurace.

Zbývá jenom podotknout, že stejný nápad by se mohl uplatnit i v současných turistických průvodcích, ať už návštěvník přijíždí vlakem, autem nebo letadlem. Pořád může z okna pohlížet na nějakou krajinu a její pamětihodnosti. Škoda jen, že dnes se nepoužívá název "Sedmihorské chlumy"...

 

 

Pozn.: Cestopisnou brožurku "Českým rájem z Jičína do Turnova" vydala Cizinecká komise v Jičíně v roce 1921. Komise měla kancelář v knihkupectví J.Paška v Jičíně a podle reklamy v brožurce podávala ochotně informace o Jičínu, jeho okolí, Prachovských skalách, jakož i o letních bytech na Jičínsku. Kromě toho vydávala obrázkový časopis "Z Českého ráje", a další "propagační spisky".V citátech z brožurky zůstal zachován dobový pravopis.

 

Vzpomínka v Zámecké rokli

 

Na skalních stěnkách u známých stezek se občas ve spleti škrábanic a slunečních stínů zaskví rytina, která je provedena pečlivě a řemeslně. U takových rytin tušíme, že nejde jen o běžné vymáhání podílu na skalní nesmrtelnosti, ale  takový záznam má spíše důvod památeční. Něco jako návštěvní kniha vzácných hostů, snad po vzoru slavného Kyseláka.

 Jednou z takových noblesně provedených rytin je jméno W. Šorejs s letopočtem 1869 na začátku Zámecké rokle. Pokud hledáme osobnost, které by se mohl záznam týkat, rovnou se nabízí jméno Václava Šorejse, rodáka z Vyskře a děkana z Velelib. Václav Šorejs se narodil ve Vyskři v roce 1838. Kněžské svěcení přijal ve 27 letech, to je v roce 1865. O čtyři roky později se už mohla v Zámecké rokli objevit upomínka, snad v souvislosti jeho odchodu z Českého ráje na faru do Bystřice u Libáně - jistě by neodmítl alespoň rytinou ve svém rodném kraji zůstat. Pro tohle vysvětlení svědčí skutečnost, že pan děkan v mládí používal křestní jméno Wenzel a teprve později se začal psát jako Václav.

Děkan Václav Šorejs působil nejdříve jako farář v Bystřici u Libáně. V roce 1895, kdy mu bylo 57 let, přešel na faru do Velelib. Podle velelibské kroniky se stal nejvýznamnějším farářem této farnosti. Byl to člověk podnikavý a praktický, například se zasloužil  o stavbu silnice a o výsadbu tisíce ovocných stromů podle silnic. Vlastnil rozsáhlou knihovnu, kterou odkázal farnosti ve Velelibech.

Pokud by rytina ze stěnky na začátku Zámecké rokle patřila Václavu Šorejsovi, jednalo by se o vzácnou stylovou památku na vynikajícího místního rodáka z 19. století. Pokud by ovšem skutečně patřila panu děkanovi...

 

 

 

 

Jde jarem hudba závratná,

a po té srdce stůně,

sen Věčna vane z daleka -

ta vůně, oh, ta vůně!

 

Dnes není možno zůstat snít

nad knihou v jizbě šeré -

vše, co je v knihách,

chce se žít

v obdobě tisíceré!

 

Jde jarem hudba závratná,

ji větry nesou z dáli,

zní jako lásky píseň zlá,

jak mládí všechny žaly -

 

Že se chce všechno,

všechno žít,

závratné, nebezpečné -

vše, o čem srdce smí jen snít -vzdálené, nekonečné...

 

Jan z Wojkowicz, 1914

 


 

 

Hruboskalský značkovník

 

Rozkošný  souboj spolu  vedou  směrovky v lese poblíž Kacanov. Zelená turistická šipka přikazuje se brát s nadšením vzhůru k vrcholu hřebenu, namáhavě s očekáváním pěkné vyhlídky do okolní krajiny, zatímco mechem zdobená tabulka jen nenápadně naznačuje zamířit vlevo, a sice do místa občerstvení. Kam bychom se vydali my, kdyby nás cesta zavedla na tato místa? Na kopec pokochat se vyhlídkou, nebo do příjemného zázemí místní restaurace? To je otázka.

 

 


 

 

Nejvíce oblíbené a navštěvované stránky Hruboskalských pěšinek v měsíci březnu:

 

1.

Pekařova stezka začíná na Valdštejně

(pátrání po trase kdysi známé turistické cesty)

2.

Hruboskalské podzemí

(tajná chodba v Dračích skalách)

3.

Vyhlídka "jako na váze"

(zvláštnosti vyhlídky U Lvíčka)

4.

Brzdné kolo v Dračích skalách

(dopravní značka pro koňské povozy)

5.

Kde Beneš Heřman zvítězil

nad Sasíky?

(pátrání po bojišti dávné legendární bitvy)

 


 

 

Kam na jiné pěšinky:

 

Nakladatelství MH Beroun

 

Kniha Českého ráje

 

Hrad Valdštejn

 

Planta naturalis Markvartice

 

Čarověníky v naší zahradě

 

Helena Cejnarová - kresby

 

Rytíři turnovského meče

 

 

Užitečný průvodce pro hledače podivných míst

 

 

Fotograf Jiří Schneider

 

 

Prasátka v Sedmihorkách

 

 

Toulavou stezkou

Citát na rozloučenou:  "Sotva 1 a půl km od stanice Rovensko vzdálena jest želez. zastávka Ktova, nejvýhodnější východisko na pravěké strážce Českého Ráje na divotvárné, vznešené a hrdé Trosky. Dva hroty vyvřelé skrze horu, která ukazuje nahé boky pískovcové! Na dvou osamělých čedičových skalách vysoko nahoře strmí tu dvě malé tvrze, jejichž kráse kořil se již r.1686 Balbín a po něm, kdokoliv k nim přišel. Básníci je opěvovali, malíře okouzloval jejich obraz. Trosek nezapomene, kdo jednou jen je spatřil."

                                                             - "Českým rájem z Jičína do Turnova", 1921

Kde je třetí Kočičí hlava?

(záhada ze starého průvodce)

Šustrovi na Sahaře (Ingeborg přežila)

(po stopách vandalské rytiny ze 70. let)

Měsíc, ten tulák na nebi

(báseň K.Babánka z roku 1902)

Brzdné kolo v Dračích skalách

(dopravní značka pro koňské povozy)

Hruboskalský značkovník (šipka z Radeče)

Vyhlídka "jako na váze"

(zvláštnosti vyhlídky U Lvíčka)

Fenomén zvaný F.B.

(záhadný seriál monogramů)

Podzim - báseň K.Babánka z roku 1934

Hruboskalský značkovník (šipka z plechu)

Tajemství Pašerácké stezky

(Nesestupuj, zlomíš nohu - varování ve starých průvodcích)

Svatá Terezička v Sedmihorkách

(symbolická přítomnost patronky Francie v místě U Obrázku)

Jak dříve zas - báseň K.Babánka z roku 1935

Dítě skal osiřelo

(nová podoba "Skalních Trosek")

Hruboskalský značkovník (rozesmátá vzpomínka na léto)

Pekařova stezka začíná na Valdštejně

(pátrání po trase kdysi známé turistické cesty)

Záhada rudých vrat v údolíčkách

(přírodní zajímavost vzbuzující tajemné představy)

Rozcestník u kolejí (nová kulturní památka)

Hruboskalský značkovník (tuhle značku příroda nechce)

Posvátná místa u turistických stezek

(zastávky k meditaci v přírodě na čtyřech značených cestách)

Mohl to být Fráňa Šrámek?

(záhadná rytina jako stopa po pobytu básníka)

Hruboskalský značkovník (lesnická značka)

Heydrichův odkaz v hotelu Podháj

(hotel Podháj vybraným střediskem zotavovacích akcí v letech 1943 a 1944)

Stopy protektorátních dělníků

(o mnoha zvláštních skalních rytinách)

Hruboskalský značkovník (odbočka ke galerii)

Poklad z hruboskalských pohlednic

(příběh fotografie výletního hostince v Karlovicích)

Záhada bukořadí na poutnické cestě

(pořád se neví, proč se buky otáčejí)

Pod Valdštejnem je Erebor (kamenná vrátka do skalní stěny)

Hruboskalský značkovník (elitní buky nad Žantovníkem)

Zaniklá sláva "Konce světa"

(zakázaný vstup do skalního města)

Drobnosti z "Klevetnice"

(skalní rytiny na balvanu poblíž "Konce světa")

Hruboskalský značkovník (nově označená trasa přes Dračí)

Prachovna v prachu oděná

(Různé podoby záhadné skály nad parkovištěm)

Zámecká vzpomínka na renesanci

(sgrafita po Smiřických na nádvoří)

Záhadná malůvka u Arboreta

Hruboskalský značkovník (jednu pěší nahradily dvě pro kola)

Dítě borovice v náruči pískovce

(Romantické Skalní Trosky)

Tajemství kříže za Valdštejnem

(původ známé památky)

"Vánoce"- báseň z r.1908

Hruboskalský značkovník (zmatek v zelené)

Když na Mariánské došla trpělivost

(ztráta památky pro přílišné množství rytin návštěvníků)

Kacanovský Bažináč si své jméno zaslouží

(málo známá, ale zajímavá skalní věž)

"Romance"- báseň z r.1918

Hruboskalský značkovník (sloupek v Arboretu)

Dávný vzkaz z hladomorny

(vysvětlení rytin z Valdštejna za pomoci velké dávky fantazie)

V kruhu balvanů pod Čertovou rukou

(ještě větší dávka fantazie)

Hruboskalský značkovník (šipka na kamenné lavici)

Kde Beneš Heřman zvítězil nad Sasíky?

(pátrání po bojišti dávné legendární bitvy)

Jezírkovský Stonehenge

(i obyčejná zřícená skalní věž může být velice zajímavá)

Neviděli jste Kyseláka?

(o zvyku jisté turistické osobnosti 19.století)

Hruboskalský značkovník (šipky v Kopicově galerii)

Je skalní město bezpečné? Není. Má závrty.

(opomíjené vlastnosti skalní divočiny)

Tajemné letopočty v Dešťovém údolí

(souvisí záhadné letopočty s Jirošovým statkem?)

Vtípek kameníkův?

(nezvyklá hlavice jílce pod rukou sv. Václava)

Hruboskalský značkovník (cedulka z Kacanov)

Zapomenuté místo "U Obrázku" nalezeno!

(hledání a znovuobjevení ztracené vzácné lázeňské památky)

Vzkaz partyzánů - nebo snad ne? (májové fantazírování nad nezřetelnou katastrální značkou)

Magická runová růžice - rytina pro opravdové labužníky

Hruboskalský značkovník (křižovatka u Adamova lože)

Záhada Martinské stěny (po stopách Martinských stěn v mnoha skalních městech, a proč to hruboskalské o svou stěnu Martinskou přišlo)

Tajná skrýš v Kořenského prameni (malá jarní vzpomínka na "krále Skaláku" )

Hruboskalský značkovník (přejezdový rygol na červené)

Hruboskalské podzemí (tajná chodba v Dračích skalách)

Tančící zbojník v Zámecké rokli (největší rytina ve skalním městě - památka z padesátých let)

Tajemství jara - báseň z roku 1899

Hruboskalský značkovník (směrovka pod mostem)

Keltové by tudy nechodili (záhadná věž Stojan a jeho brána)

Stával na vyhlídce U Lvíčka gloriet? (po stopách vyhlídkového altánku)

Pohádka - báseň Vlastimily Hlavaté

Hruboskalský značkovník (nová odbočka na červené)

Zajímavá nezajímavá cesta (po asfaltce pod hřebenem Valdštejna)

Důvěrnosti staré pohlednice (starosti roku 1916)

Hruboskalský značkovník (rozcestí pod Valdštejnem)

Až vyjedou hruboskalští rytíři... (o prvním reliéfu v Kopicově galerii)

Hruboskalsko má aktualizovanou mapu (nově vydaná mapka s měřítkem 1:8000)

Hruboskalský značkovník (odbočka do skalní galerie)

Je Hlavatice bezpečná? (podivná skalní věž proměněná v rozhlednu)

Strom s kruhem zmízel! (o horolezecké kuriozitě)

Nezbedný Amorek v Kopicově galerii

Hruboskalský značkovník (technická památka na Valdštejně)

Přetížený balvan ze Sahary (skalka  na turistické trase)

Zapomenutá filmovací místa (filmová povídka Smrt na Jehle)

Verše neznámého autora: Správnej konec a Tak pokračujem

Hruboskalský značkovník (zkratka žluté značky)

Kde jsou klenoty Kateřiny ze Štítar? (romantická legenda o poslední obyvatelce hradu Valdštejna )

Šťastná ruka ve skalkách Krokodýla (skalní kuriozita - legrácka nebo zrození pověry?)

Den, kdy přiletěli motýli (ještě nemáte motýlí loučku?)

Hruboskalský značkovník (improvizovaná odbočka)

Po stopách vládního usnesení č. 185/75 (dlouhodobá koncepce rekreace obyvatelstva)

Tajemství pod Čertovou rukou  (hraniční kámen)

Senzační odhalení - Jelínek šidil na botách! (porovnání obuvi pískovcových skulptur sv. Floriana )

Hruboskalský značkovník (poloprázdná dvojznačka na modré)

Vzpomínka na skrytou romantiku Žaludštejna (zbytky malebného místečka v Údolíčkách)

V cestě stojí kamenné křeslo  (turistická památka pod Předním Skalákem)

Tajemná podoba Kočičí hlavy (skalní věž v Předním Skaláku)

Hruboskalský značkovník (značka v objetí korovitky terčovité)

Stosedmdesátiletý půvab vzduchových lázní

 (jubileum sedmihorských lázní)

Láskyplný zásah do lomařova loga (další rytina utrpěla újmu)

Srdcové číslování (záhadná rytina na Eliščině procházce)

Mamert Knapp na Valdštejně? (stopa pražského nakladatele)

Hruboskalský značkovník (šipka k Sedmihorkám)

Záhada pěti hradů (úvaha nad hruboskalskou hradní úrodou)

Okružní výlet přes pět hradů kolem Horského hřebene

Hraniční čára na Zlaté stezce (vyznačení katastrálních hranic u Čertovy ruky)

"Jarní tání" - báseň Mikyho Marusjaka

Hruboskalský značkovník (rozcestník na Pramenné cestě)

Skalní město pod ochranou světců (přehled svatých, jejichž zpodobnění je svázáno s Hruboskalskem)

Jarní magie u Kopicova statku (reliéfy pod sochou sv.Jiří)

"Zimník" - báseň Vlastimily Hlavaté

Hruboskalský značkovník (krásná šipka v Kopicově galerii)

Chybějící stopy hruboskalské obory (kudy vedlo 8 km laťkového plotu)

Záhadné sloupky u Třetích vrat (opravdová záhada čekající na své objevitele)

Konec pohádky o partyzánech pod Čertovou rukou (poničení jedné zajímavé historické rytiny)

Hruboskalský značkovník (žlutá pod Hlavaticí)

Co bylo dřív, jeskyně nebo Jenovefa? (původ názvu skalní věže poblíž Krokodýla)

Příběh troudnatců na Eliščině procházce (obyčejný strom s neobyčejnou historkou)

"Paměť kamene" - báseň Mikyho Marusjaka

Hruboskalský značkovník (letní poezie za Koupákem)

Která Čertova ruka je ta pravá? (rozehrání úvah o jedné bizarní skalní věži)

Vzpomínka na radu Horsta

Hruboskalský značkovník (zbytek jedné zrušené značky)

Stopy slavného května (rytiny okének a křížků)

Malířka Českého ráje z pensionu Harmonie (příběh jednoho obrazu)

Pidižvíci z vesmíru v jehličí hruboskalských lesů (hlenky na cestách)

Hruboskalský značkovník (samorost od Kopicova statku)

Bitka o českého lva (příběh skalní rytiny u Smíchouzova rybníčku)

Romantika v zatáčkových skalách (opomíjený kout poblíž Valdštejna)

Velká láska Marie (památník v bukové kůře)

Hruboskalský značkovník (princeznička z Prachova)

Zatáčka vysekaná do skály (ukázka umění kameníků a stavitelů silnic)

Borovice na Angrově stezce

Nenápadný slavný Photo Point (vodnický pařízek ve Smíchouzově rybníčku)

"Předjaří" - Jaromír Juan Hlavatý

Hruboskalský značkovník (zelená u Radeče)

Zázraky přírody ve vedlejší rokli (mechové údolí a skalní brány pár kroků od Adamova lože)

Český ráj po sedmihorsku

Zimní les (úryvek básně 1935)

Hanke pod Čertovou rukou (skalní rytina z dvacátých let)

Hruboskalský značkovník (papouškový sloupek)

Že by ve Skaláku chyběl čarověník? Ani náhodou! (mýty a to ostatní o čarověnících)

Stěna ruských jmen

Vánoční strom (báseň 1892)

V zatáčce nad Gotickou cestou

Hruboskalský značkovník (kůra shazující značku)

Draků není nikdy dost (podoba dračí hlavy poblíž zámku)

Král hruboskalských buků

Sníh bude s vichrem burácet (báseň 1892)

Vzpomínka na výlet? (rytina na Mariánské vyhlídce)

Hruboskalský značkovník (zelená u Radeče)

Velké stěhování z Hrubé Skály na Karlův most (dílo hruboskalského sochaře Jiřího Nováka)

Čertovské vidle nad Čertovou rukou (zajímavý strom)

Máte motejlovou louku?

Báseň "Po vlasti" - K.V. Rais 1884

Malé záhady jsou také záhady (skalní rytina na Pašerácké stezce)

Hruboskalský značkovník (červená pod Hlavaticí)

Kolik démonů útočí na svatého Prokopa? (tajemné obludky kroužící kolem sochy v Dračích skalách)

Záhada zakroucených buků (spirála přírodních sil v několika hruboskalských stromech)

Pejskové ve Skaláku: Spánek pod botou

Hruboskalský značkovník (mech a lišejníky v Údolíčkách)

Jak odcházejí legendy... (osudné setkání spisovatelky Vlasty Štáflové a horolezce Josky Smitka)

Hruboskalský značkovník (cyklotrasa 4015)

Loutkáři zarytí do pískovce (tajemství Skály loutkářů u zámku Hrubá Skála)

Drobná památka (zbytek sloupku po bývalém turistickém ukazateli u pramene Kořenského - na původním Konci světa)

Hruboskalský značkovník (buk pod Prachovnou)

Princ Bajaja to s draky uměl (putování hruboskalským skalním městem po filmovacích místech kultovní vánoční pohádky "Princ Bajaja")

Kolem Cestníku k Valdštejnu (zajímavá může být nezajímavá cesta lesem bez vyhlídek)

Pravda skrytá pod hradem (svědectví z německé okupace na rytině schované ve skalách pod Valdštejnem)

Listopad - čas vzpomínání, světýlek a barevného listí ... (symbolický hřbitov horolezců poblíž Mariánské vyhlídky)

Rudá záře v Arboretu  -  Hruboskalský značkovník

Na sekvoj se původně nedostalo ... (Sekvojovce obrovské, kalifornské stromy gigantické, porostou po staletí v Arboretu.)

Zanikající Váchova rytina (výletník z devatenáctého století nebo stavitel Angrovy stezky?)

Našlo se poblíž Mariánské vyhlídky (fotoaparát, hořící cigareta nebo inzerát k seznámení ...)

Zapomenutá vyhlídka na Zlaté stezce Českého ráje (podivný skalní přírodní útvar nebo z pískovcové skalky upravená vyhlídka do dříve odkrytého a dosud malebného údolí Čertovy ruky)

Fialová pohádka - kvete vřes

Báseň "Skály" z nově vydané sbírky "Renesance snílků"

Nezapomeňte na pohlednice (o hruboskalských pohlednicích a jejich autorech)

Černýš hajní

Cesty blesků (fulgurity jsou vzácné stopy po úderech blesků do vrcholů skal)

Skalní rytiny - "Bylinná" Jaromír Juan Hlavatý - Hruboskalský značkovník

Blesky nad Skalákem (vzpomínka na tragedii na Větrníku v roce 1969)

"Zrání" Jaromír Juan Hlavatý - Jan Neruda v lázních - Orlíček nad Gotickou cestou - Hruboskalský značkovník

Záhada cyklotrasy "4010"

Rozkvétá růžová zvonkohra - Recept na kosmatici - Koza výletnice - Hruboskalský značkovník

Ztracená Mariánská skála (kterou skalní věž nazval Jan Lexa z Aehrenthalu po své manželce Marii? Není to jasné, a možná ani nikdy nebude ...)

Mařinka vonná - Už je zase tady čas školních výletů - Hruboskalský značkovník

Záhadná freska na Valdštejně

Skryté znamení v pískovci - Jablůňka u lázní - Hruboskalský značkovník

Čarodějnice na skále

Příběh ztracené panenky - Sasanka zvaná hajní - Hruboskalský značkovník

Rozlámaná skála u Adamova lože

"Duben" Jaromír Juan Hlavatý - Hodovací stoly veverek - Koupák má web - Pozor na vajgly - Krajina magických sil - Turistické značky do sbírky

Posvátná místa na Hrubé Skála - balvan v zatáčce

"Mlha" Jaromír Juan Hlavatý - "Tajemný Český ráj" - Dub v PR Bažantník

Temné síly v Dračích skalách

"Zima" Jaromír Juan Hlavatý

Paní fabrikantová v Sedmihorkách - v lázních se odehrává část románu Gustava Pflegera Moravského "Paní fabrikantová"

Zbytek plotu obory

Pejsek z Koupáku

Je to krásný a tichý kout ...

Dušičková nálada, mlhy, tma ... a strašidla - Predátorovy stopy? - Velký tmavý bratr, malý bílý bratřík

Hlava umrlce nebo Osudová?

Osudné házení šiškou - Zapomenutý příběh -Zmatek v Eliškách (Elisabetin pramen)

Lom nebo příliš hranatá skála?

Poslední ocún u Arboreta - Pes na Sahaře